CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Những điều nên biết về đạo Phật (21/07/2014)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 năm 2014
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Phật giáo cho người mới bắt đầu, Pháp thoại 2014, Pháp thoại tại châu Âu năm 2014
Giảng tại Trung Tâm Thương Mại Đồng Xuân Berlin, ngày 21/07/2014. 442
Bạn: Không có. TB: 2.4 (22 votes)
8.243 lượt nghe.
Bình luận