CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Những ngộ nhận về Tịnh Độ tông

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 năm 2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014, Pháp thoại tại châu Âu năm 2014
Giảng tại chùa Phật Huệ, Frankfurt, Đức, ngày 06/07/2014. 1.222
Bạn: Không có. TB: 3 (22 votes)
10.727 lượt nghe.
Bình luận