CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Diệu Thiệu và Bồ Tát Quan Âm

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 năm 2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014, Pháp thoại tại châu Âu năm 2014
Giảng tại Niệm Phật đường Giác Minh, Praha, cộng hòa Czech, ngày 15/07/2014. 704
Bạn: Không có. TB: 2.9 (28 votes)
8.553 lượt nghe.
Bình luận