CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tái sinh

Ấn tống

Tái sinh

Album: 
Pháp thoại tháng 07 năm 2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014, Pháp thoại tại châu Âu năm 2014
Giảng tại chùa Từ Ân, Pháp, ngày 12/07/2014 700
Bạn: Không có. TB: 1.8 (15 votes)
9.112 lượt nghe.
Bình luận