CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vai trò Phật tử tại gia

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 năm 2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014, Pháp thoại tại châu Âu năm 2014
Giảng tại Chùa Nhân Hòa, Warzawa, Ba Lan, ngày 26/07/2014 403
Bạn: Không có. TB: 2.8 (14 votes)
8.121 lượt nghe.
Bình luận