CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Giữ gìn văn hóa dân tộc, mơ thấy người thân, thức tái sinh, cảnh giới địa ngục, nuôi dạy con cái, giấc mơ và báo mộng

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 năm 2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014, Pháp thoại tại châu Âu năm 2014
Giảng tại chùa Từ Ân, Pháp, ngày 12/07/2014 282
Bạn: Không có. TB: 2.4 (26 votes)
7.954 lượt nghe.
Bình luận