CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Giữ vững tâm bồ đề, vai trò của Phật tử, phụng sự Phật Pháp, Thầy độ và tự độ, Phật pháp trong thời hiện đại, nuôi dưỡng trí tuệ, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, tụng

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 năm 2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014, Pháp thoại tại châu Âu năm 2014
Giảng tại Hội trường Đông Đô, TTTM SAPA, Praha, Czech, ngày 27/07/2014 377
Bạn: Không có. TB: 2.8 (17 votes)
7.974 lượt nghe.
Bình luận