CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Luật nhân quả, không gian chùa ở hải ngoại, chướng duyên khi hộ trì Tam Bảo, con dâu thờ bố mẹ đẻ, tháng cô hồn, buốn bán ma túy, phước báu lễ Phật, hiểu lầm về quy y Tam Bảo, thờ cún

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 năm 2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014, Pháp thoại tại châu Âu năm 2014
Giảng tại NPĐ Giác Hạnh - Chomutov, CH Czech, ngày 29/07/2014 700
Bạn: Không có. TB: 2.1 (14 votes)
8.703 lượt nghe.
Bình luận