CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Quan điểm của Phật giáo về ngoại cảm, các dòng Phật giáo mới du nhập vào Việt Nam, ý nghĩa niệm Phật, đạo Phật duy tâm hay duy vật

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 07 năm 2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014, Pháp thoại tại châu Âu năm 2014
Giảng tại NPĐ Giác Tâm - Plzen,cộng hòa Czech, ngày 22/07/2014
Bạn: Không có. TB: 2.6 (18 votes)
7.812 lượt nghe.
Bình luận