CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Từ bi hỉ xả trong kinh doanh, tiêu thụ thông tin, nông nghiệp Việt Nam, Phật giáo và đời sống xã hội, lời Phật dạy trong văn hóa doanh nghiệp, nông nghiệp sạch, tạo nghiệp lành, nuôi dạy con cái, quản trị nhân sự

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 08 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Vấn đáp, Pháp thoại 2015
Giảng tại công ty bảo vệ thực vật An Giang, TP. HCM, ngày 07/08/2015 193
Bạn: Không có. TB: 2.3 (30 votes)
8.279 lượt nghe.
Bình luận