CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

VÀI ĐIỀU VỀ VIỆC XUẤT GIA - ĐĐ. Thích Ngộ Dũng thuyết giảng trong Khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 9

Ấn tống
No votes yet
287 lượt nghe.
Bình luận