CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cánh cửa bại vong 1 (21/08/2011)

Ấn tống
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 21/08/2011
Album: 
Pháp thoại tháng 08 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Kinh Cánh cửa bại vong
Bạn: Không có. TB: 2.4 (35 votes)
7.933 lượt nghe.
Bình luận