CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Theo Phật, học Phật và tu Phật (14/08/2011)

Ấn tống
Giảng nhân lễ Quy y Tam Bảo cho hơn 300 Phật tử tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/08/2011
Album: 
Pháp thoại tháng 08 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011
Bạn: Không có. TB: 2.1 (25 votes)
4.742 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

buithidung
Bài giảng thật ý nghĩa thiết thực đối với người con phật tử, Mong rằng đạo phật ngày càng đưa đến mọi người, mọi nhà. Là người con phật tử mong rằng đạo phật ngày càng trường tồn và phát triển.
06/09/2011 11:25:03 am
lê phước nghĩa (chưa được kiểm chứng)
Rất cãm ơn Thầy. Bài giảng thật ý nghĩa và thiết thực đối với người phật tử, đặc biệt đối với những người bắt đầu tìm hiểu Phật Pháp như tôi. Tôi có thể biết được địa chỉ Email của Thầy?
19/10/2011 04:23:35 am

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019