CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Theo Phật, học Phật và tu Phật (14/08/2011)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.1 (25 votes)
5.636 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

buithidung
Bài giảng thật ý nghĩa thiết thực đối với người con phật tử, Mong rằng đạo phật ngày càng đưa đến mọi người, mọi nhà. Là người con phật tử mong rằng đạo phật ngày càng trường tồn và phát triển.
06/09/2011 11:25:03 am
lê phước nghĩa (chưa được kiểm chứng)
Rất cãm ơn Thầy. Bài giảng thật ý nghĩa và thiết thực đối với người phật tử, đặc biệt đối với những người bắt đầu tìm hiểu Phật Pháp như tôi. Tôi có thể biết được địa chỉ Email của Thầy?
19/10/2011 04:23:35 am

Video mới nhất

Cách chọn đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2021.
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 04/04/2021
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chàu Giác Ngộ, 04/04/2021.
Khái quát văn học Phật giáo Pali
TT. Thích Nhật Từ giảng tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 01/04/2021.
5 pháp quán của Bồ-tát Quán Thế Âm trong Kinh Pháp hoa
TT. Nhật Từ thuyết giảng nhân kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm đản sanh (19/02 AL), ngày 31/03/2021, tại chùa Giác Ngộ.
Vì sao không được hạnh phúc?
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Tài liệu và đề tài l Phương pháp nghiên cứu
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/11/2020.
Bản chất và giá trị của Niết-bàn
TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 28/03/2021.
Kỹ năng ghi chép bài giảng l Phương pháp nghiên cứu
TT. Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 03/11/2021.