CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cốt lõi kinh A Di Đà

Ấn tống

Cốt lõi kinh A Di Đà

Album: 
Pháp thoại tháng 08 năm 2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014, Pháp thoại tại châu Âu năm 2014
Giảng tại chùa Linh Thứu, Berlin, CHLB Đức, ngày 03/08/2014. 762
Bạn: Không có. TB: 2.9 (18 votes)
7.383 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

nguyen minh dang (chưa được kiểm chứng)
xin thầy giảng sâu hơn về bác chánh đạo. và ứng dụng tứ diệu đế vào cuộc sống con xin thầy
16/08/2014 05:23:30 pm