CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thần thông, nghiệp lực và giáo hóa

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 08 năm 2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014, Pháp thoại tại châu Âu năm 2014
Giảng tại TP. Aalen - CHLB Đức, ngày 04/08/2014 666
Bạn: Không có. TB: 2.2 (23 votes)
8.295 lượt nghe.
Bình luận