CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Hộ niệm vãng sanh, tụng kinh cầu siêu, lục đạo luân hồi, địa ngục ở đâu, Tây Phương Cực Lạc, phóng sanh và sát sanh, nhất tâm bất loạn

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 08 năm 2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014, Pháp thoại tại châu Âu năm 2014
Giảng tại chùa Linh Thứu, Berlin, CHLB Đức, ngày 03/08/2014 678
Bạn: Không có. TB: 2.2 (27 votes)
8.156 lượt nghe.
Bình luận