CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Nói nhẩm trong tâm, ý nghĩa tụng kinh, niệm Phật, khái niệm Bồ tát

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 08 năm 2014
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2014, Pháp thoại tại châu Âu năm 2014
Giảng tại hội trại hè Về Nguồn 2014, Dresden, CHLB Đức, ngày 02/08/2014 486
Bạn: Không có. TB: 3 (23 votes)
7.412 lượt nghe.
Bình luận