CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đạo Phật triết lý và đạo Phật ứng dụng

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 09 - 2015
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2015
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 23/09/2015 194
Bạn: Không có. TB: 2.6 (29 votes)
5.084 lượt nghe.
Bình luận