CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bảy thiện pháp

Ấn tống

Bảy thiện pháp

Album: 
Pháp thoại tháng 09 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên, Pháp thoại 2020

TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 7 tại chùa Giác Ngộ, ngày 17/09/2020.

No votes yet
4.363 lượt nghe.
Bình luận