CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lời đạo từ của TT. Nhật Từ trong Lễ bế mạc khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 7

Ấn tống
No votes yet
2.528 lượt nghe.
Bình luận