CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tăng đoàn thời Đức Phật - Thầy Quảng Tịnh giảng lớp Bát Chánh Đạo tại chùa Giác Ngộ

Ấn tống
No votes yet
1.028 lượt nghe.
Bình luận