CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phật Học Ứng Dụng 1: Tổng quan Phật giáo ứng dụng (20/09/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 09 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Phật giáo ứng dụng
Giảng tại HVPGVN tại TP. HCM, ngày 20/09/2011. 585
Tags: 
tổng quát
Bạn: Không có. TB: 2.3 (15 votes)
7.424 lượt nghe.
Bình luận