CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phật Học Ứng Dụng 2: Đạo đức học phương tiện truyền thông (23/09/2011)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.1 (25 votes)
6.918 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

thich giai thoat
media bi loi ko nghe dc gi het admin coi lai dùm nhé
28/12/2011 08:43:27 pm
Admin (chưa được kiểm chứng)
Mô Phật, Chúng con đã kiểm tra lại, thấy vẫn play bình thường, Thầy xem lại nhé
29/12/2011 05:02:50 pm