CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phật pháp cứu đời (17/09/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 09 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011
Giảng tại chùa Giác Nguyên, ngày 17/09/2011. 1.268
Tags: 
cứu đời
Bạn: Không có. TB: 2.6 (27 votes)
8.942 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

hoangductan
con nghi rang dao phat la dao cua the ky 21, bai phap thoai cua thay rat dung voi suy nghi cua con dao phat la so mot . The co hoa binh hay khong la nho su chuyen hoa noi tam cua moi con nguoi ma chi co dao phat moi lam duoc dieu do
24/09/2011 10:19:25 am