CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Duyên vợ chồng, hôn nhân khác tôn giáo, giúp đỡ tinh thần người bệnh (21/09/2011) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 09 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Vấn đáp
Giảng tại Viện thẩm mỹ V SPA, Q1, ngày 21/09/2011 1.123
Bạn: Không có. TB: 3.1 (24 votes)
9.784 lượt nghe.
Bình luận