CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Duyên vợ chồng, hôn nhân khác tôn giáo, giúp đỡ tinh thần người bệnh (21/09/2011) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 3.1 (24 votes)
9.050 lượt nghe.
Bình luận