CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Phật học ứng dụng 04: Nỗi đau phá thai (18/09/2011) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 09 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2011, Vấn đáp: Phật học ứng dụng, Vấn đáp
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 18/09/2011 883
Bạn: Không có. TB: 2.1 (23 votes)
9.376 lượt nghe.
Bình luận