CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh bốn ân lớn 1: Ơn nghĩa sâu dày của cha mẹ (01/09/2013)

Ấn tống
Giảng tại chùa Xá Lợi, 89B Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP.HCM, ngày 01/09/2013
Album: 
Pháp thoại tháng 09 năm 2013
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Các bài kinh lẻ, Pháp thoại 2013
Bạn: Không có. TB: 2.4 (37 votes)
5.027 lượt nghe.
Bình luận