CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cầu an trong kinh Dược Sư (29/09/2003)

Ấn tống
Giảng tại chùa Giác Ngộ, 29/09/2003.
Album: 
Pháp thoại tháng 1-2-3 năm 2004
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Dược Sư, Pháp thoại 2004
Bạn: Không có. TB: 2.6 (36 votes)
2.750 lượt nghe.
Bình luận