CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 10 (Kinh Tứ Niệm Xứ) - Thiết lập chánh niệm 1 (27/03/2005)

Ấn tống
Kinh Trung Bộ 10 - Kinh Tứ Niệm Xứ - tại chùa Xá Lợi, ngày 27-03-2005.
Album: 
Pháp thoại tháng 1-2-3 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2005
Bạn: Không có. TB: 2.7 (23 votes)
3.263 lượt nghe.
Bình luận