CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Nói với người muốn xuất gia 3 (02/2005)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 1-2-3 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2005
Chùa Giác Ngộ, 25-2-05. 140
Tags: 
xuất gia
Bạn: Không có. TB: 1.6 (21 votes)
4.406 lượt nghe.
Bình luận