CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Nói với người muốn xuất gia 3 (02/2005)

Ấn tống
Tags: 
xuất gia
Bạn: Không có. TB: 1.6 (21 votes)
3.655 lượt nghe.
Bình luận