CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phật tích Kushinagar (2016) - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Kushinagar ( Câu Thy Na) ngày 21-10-2016
Album: 
Pháp thoại tháng 10 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Phật tích Ấn Độ và Nepal, Pháp thoại 2016
Bạn: Không có. TB: 2.6 (57 votes)
2.323 lượt nghe.
Bình luận