CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vườn Lâm-tỳ-ni (2016) - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 - 2016
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Phật tích Ấn Độ và Nepal, Pháp thoại 2016
Pháp thoại Lịch sử Đức Phật do Thầy Nhật Từ giảng tại Vườn Lâm Tỳ Ni, Ấn Độ, ngày 20-10-2016. 8
Bạn: Không có. TB: 2.7 (52 votes)
5.627 lượt nghe.
Bình luận