CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bốn thực tập căn bản về thiền - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 - 2017
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Khóa tu Thiền, Pháp thoại 2017

Pháp thoại Bốn thực tập căn bản về thiền do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ lần 9 tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-10-2017.

Bạn: Không có. TB: 2.3 (6 votes)
9.062 lượt nghe.
Bình luận