CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

5 điều nhắn nhủ học sinh, sinh viên, Tăng Ni sinh nhân đầu năm học 2020

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2020

TT. Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 25/10/2020. 

No votes yet
4.403 lượt nghe.
Bình luận