CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Cước chú và hậu chú ▏Phương pháp nghiên cứu Phật học

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2020

TT. Thích Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP. HCM (cơ sở I), ngày 01/10/2020. 

No votes yet
3.964 lượt nghe.
Bình luận