CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thầy Nhật Từ ban đạo từ trong Lễ Quy y Tam bảo

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2020

TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 18/10/2020.

No votes yet
3.145 lượt nghe.
Bình luận