CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bài tập về chú thích l Phương pháp nghiên cứu

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Phương pháp nghiên cứu, Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ giảng dạy online cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/10/2021.

No votes yet
3.293 lượt nghe.
Bình luận