CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sống thọ là phước báu

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 - 2021
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2021

TT. Thích Nhật Từ chia sẻ trong lễ cúng dường Trai tăng, tại chùa Giác Ngộ, tháng 10/2021.

 
No votes yet
2.550 lượt nghe.
Bình luận