CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hạnh ban vô úy của Bồ-tát Quan Thế Âm 2 (31/10/2004)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2004
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2004, Pháp thoại 2004 tại nước ngoài

Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Phước Long,ngày 31/10/2004.

159
Tags: 
bo tat, hạnh, vô úy
Bạn: Không có. TB: 1.3 (27 votes)
6.189 lượt nghe.
Bình luận