CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Trả lời phỏng vấn đài Đuốc Tuệ: Nhu cầu hiện đại hóa Phật giáo (17/10/2004)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2004
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2004, Pháp thoại 2004 tại nước ngoài
Trả lời phỏng vấn đài Đuốc Tuệ (17-10-04). 156
Bạn: Không có. TB: 2.5 (18 votes)
4.984 lượt nghe.
Bình luận