CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Trả lời phỏng vấn đài Đuốc Tuệ: Phục hưng Phật giáo Ấn Độ (17/10/2004)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2004
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2004, Pháp thoại 2004 tại nước ngoài

Trả lời phỏng vấn đài Đuốc Tuệ (17-10-04).

184
Bạn: Không có. TB: 2.2 (30 votes)
4.968 lượt nghe.
Bình luận