CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 111 (Kinh Bất Đoạn) - Trí tuệ Xá-lợi-phất (5/10/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2008
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 05-10-08. 172
Bạn: Không có. TB: 2.3 (12 votes)
7.402 lượt nghe.
Bình luận