CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 111 (Kinh Bất Đoạn) - Trí tuệ Xá-lợi-phất (5/10/2008)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.3 (12 votes)
6.424 lượt nghe.
Bình luận