CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 112 (Kinh Sáu Thanh Tịnh) - Sáu thước đo giải thoát (11/10/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2008
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 11-10-08. 157
Bạn: Không có. TB: 3 (24 votes)
6.926 lượt nghe.
Bình luận