CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Niệm Phật rốt ráo (04/10/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2008
Khóa tu Phật thất lần thứ 7 tai Chùa Diên Phúc, Hà Nội, ngày 04-10-08 183
Bạn: Không có. TB: 2.9 (21 votes)
6.191 lượt nghe.
Bình luận