CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phóng sinh cứu mạng (08/10/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2008
Giảng tại Chùa Từ Huệ, Bến Tre, ngày 08-10-08 243
Bạn: Không có. TB: 2.2 (13 votes)
6.340 lượt nghe.
Bình luận