CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Quy luật (02/10/2008) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2008
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2008
Giảng tại Chùa Bát Mẫu, Hà Nội, ngày 02-10-08 182
Bạn: Không có. TB: 2.8 (13 votes)
5.998 lượt nghe.
Bình luận