CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thành Duy Thức Luận (2008) - Phần 12: Hoạt dụng của thức Mạt-na: Trung tâm chấp ngã

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.3 (35 votes)
6.379 lượt nghe.
Bình luận