CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thành Duy Thức Luận (2008) - Phần 16: Thái độ tâm lý - Nhóm biến hành

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Thành Duy Thức Luận (2008), Pháp thoại 2008
Giảng tại HVPGVN - HCM, ngày 29-10-08. 247
Bạn: Không có. TB: 3.1 (28 votes)
7.143 lượt nghe.
Bình luận