CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Thành Duy Thức Luận (2008) - Phần 8: Ba phương diện của thức Alaya

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Thành Duy Thức Luận (2008), Pháp thoại 2008
Giảng tại HVPGVN-TP.HCM, ngày 06-10-08 159
Bạn: Không có. TB: 2.6 (21 votes)
7.075 lượt nghe.
Bình luận