CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vì sao không nên tự tử - Nhân cái chết của nữ minh tinh Chon Jin Shil (11/10/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 10 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2008
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày  11-10-08. 498
Bạn: Không có. TB: 2.1 (14 votes)
6.976 lượt nghe.
Bình luận